Home arrow Ngành xây dựng arrow Tin Mời thầu arrow Tin mời thầu arrow Tổng hợp tin mời thầu ngày 30/10/09
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024 19:27
Tin xây dựng
Xây tổ ấm
Ngành xây dựng
Kinh tế xã hội
Công nghệ xây dựng
Thủ tục pháp lý
Tủ sách xây dựng
Tin doanh nghiệp xây dựng
Giá VLXD tại Chợ xây dựng
Giá VLXD toàn quốc
Hỏi đáp xây dựng
Hội chợ xây dựng
Danh bạ doanh nghiệp
--------------------------------------------
Tìm kiếm
Catalogs sản phẩm Catalogs sản phẩm
Tin mới
Banner
Banner
Banner
Tổng hợp tin mời thầu ngày 30/10/09 PDF Print E-mail
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2009 05:48

Image1. GT: Xây lắp Trường tiểu học Trần Phú phường Mộ Lao, TP. Hà Đông (nay là quận Hà Đông)
Thuộc D.A: Trường tiểu học Trần Phú phường Mộ Lao, TP. Hà Đông (nay là quận Hà Đông)
Nguồn vốn: NS quận
Bên mời thầu: UBND phường Mộ Lao, quận Hà Đông. TP. Hà Nội
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 02/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 11/11/2009 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: UBND phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (04) 33560175
Giá bán: 1 .000.000 đóng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11/11/2009 .

 

2. GT: Thi công xây lắp Nhà hiện bộ, lớp học - Ký túc Xá, nội thất hội trường và hạ tầng ngoài nhà
Thuộc DA: Nhà hiện bộ, lớp học - Ký túc Xá Trung
tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nguồn vốn: Vốn vay, tái đầu tư tập trung của tập đoàn
Bên mời thầu: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/11/2009 đến 08 giờ 30 ngày 25/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty cổ phần TVTK và Dịch vụ đầu tư, số 9 Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37721059
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 25/11/2009 .

3. GT: Xây lắp
Thuộc D.A. Xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng Viện Công nghệ xạ hiếm (CNXH) năm 2009 - 2010
Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2009 - 201 0
Bên mời thầu: Viện Công nghệ xạ hiếm
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gam bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 25/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng hành chính tổ chức Viện Công nghệ xạ hiếm, số 48 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại/fax: (04) 38350966
Giá bán: 1 .000.000 đóng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/11/2009 .

4. GT: Trường tiểu học xã Châu Can
Thuộc DA: Trường tiểu học xã Châu Can
Nguồn vốn: NS xã và huy động các nguồn vốn khác
Bên mời thầu: UBND xã Châu Can
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 30/10/2009 đến 09 giờ 00 ngày 15/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: UBND xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
Điện thoại/fax: (04) 33856426
Giá bán: 500.000 đóng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 15/11/2009 .

5. GT: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình chính và các hạng mục phụ trợ
Thuộc D.A: Đầu tư xây dựng xí nghiệp in thuộc Công ty in tạp chí Cộng sản
Nguồn vốn: NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty in tạp chí Cộng sản
Bên mời thầu: Công ty in tạp chí Cộng sản
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/11/2009 đến 08 giờ 30 ngày 26/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty là tạp chí Cộng sản, số 38 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (043) 8265756; Fax: (043) 9345765
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 26/11/2009 .

6. GT: Sửa chữa khu vệ sinh tòa nhà C3 Phương Liệt
Thuộc D.A: Sửa chữa khu vệ sinh tòa nhà C3 Phương Liệt
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn của NHNO & PTNT Việt Nam
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 25/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, tầng 7, tòa nhà C3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (043) 8687378; Fax: (043) 8687441 .
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/11/2009 .

7. GT: Gói số 1: Xây lắp và thiết bị công trình Trường mầm non thôn Nam xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Tp Hà Nội
THUỘC D.A: Trường mầm non thôn Nam xã Phụng Thượng
Nguồn vốn: NS TP năm 2009
Bên mời thầu: Ban QLDA XDCT trường mầm non xã Phụng Thượng
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/11/2009 đến 08 giờ 30 ngày 26/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA XDCT trường mầm non xã Phụng Thượng, UBND xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (04) 33648832
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 26/11/2009 .

8. GT: Xây lắp chính, ép thử tải cọc, nhà tạm, thiết bị
Thuộc DA Xây dựng trụ sở UBND phường 2, quận 5
Nguồn vốn: NS tập chung phân cấp cho quận quản lý
Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD Công trình quận
Hình thức đấu thầu Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 14/11/2009 đến 14 giờ 00 ngày 04/12/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Ban QLDA ĐT-XD Công trình Quận 5, số 203 An Dương Vương, phường 8 quận 5, TP. HCM.
Điện thoại: (08) 38557092; Fax: (08) 38577756
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 04/11/2009

9. GT: Xây lắp chính, ép thử tải cọc, nhà tạm, thiết bị
Thuộc DA. Xây dựng trụ sở UBND phường 7, quận 5
Nguồn vốn: NS tập chung phân cấp cho quận quản lý
Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD Công trình quận
Hình thức đấu thầu Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 14/11/2009 đến 15 giờ 00 ngày 04/12/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Ban QLDA ĐT-XD Công trình Quận 5, số 203 An Dương Vương, phường 8 quận 5, TP. HCM.
Điện thoại: (08) 38557092; Fax: (08) 38577756
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 04/12/2009

10. GT: Xây lắp và thiết bị
Thuộc DA: Đầu tư Xây dựng trụ sở UBND phường, 4 quận 8
Nguồn vốn: NSTP phân cấp cho quận 8
Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Đà
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 26/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty TNHH tu vấn đầu tư xây dựng Thuận Đà số 06 đường 28, phường Bình Trị Đông B, quặn Bình Tân, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 375260 1 5
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 26/11/2009.

11. GT: Xây lắp
Thuộc D.A: Trạm y tế phường 16 quận 8
Nguồn vốn: NSTP cấp cho quận
Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Đà
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 03/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 13/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Đà số 06 đường 28, phường Bình Tư Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM.
Điện thoại: (08) 3752601 5
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 13/11/2009 .


12. GT: Xây dựng mái che 03 sân tennis tiều khu II của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Thuộc DA: Xây dựng mái che 03 sân tennis tiều khu II của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Nguồn vốn: Để lại cho sàn xuất cửa Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Bên mời thầu: Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 02/12/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng thương mại, Xí nghiệp Liên Doanh Vieisolvpetro , số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.
Điện thoại: (064) 3839871 (số lẻ 2293); Fax: (064) 3839857.
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/12/2009.

13. GT: Xây dựng Công trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an TP. Cà Mau - Công an tỉnh Cà Mau
Thuộc DA: Xây dựng Công trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an TP. Cà Mau - Công an tỉnh Cà Mau
Nguồn vốn: NSNN
Bên mới thầu. Công an tỉnh Cà Mau
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: tù 08 giờ 00 ngày 12/11/2009 đến 14 giờ 00 ngày 09/12/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng hậu cần Công an tỉnh Cà Mau, số 262 Quang Trưng, phường 5, TP. Cà Mau. Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: (0780) 3849117/38491 87; Fax: (0780) 3550821
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09/12/2009 .

14. GT: Xây dựng nhà làm việc kiêm kho, nhà công vụ; Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ (Gói 5)
Thuộc DA: Nhà làm việc kiêm kho - Ngân hàng Nhà nước CN Kon Tum
Nguồn vốn: Vốn Đâu ư XDCB của Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam
Bên mời thấu: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/11/2009 đến 08 giờ 00 ngày 07/12/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Quản lý công trình Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum, tại 270A Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: (060) 3862162; Fax: (060) 3864380.
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 00 ngày 07/12/2009.

15. GT: Nhà làm việc liên cơ quan UBND huyện Ba Chẽ
Thuộc D.A: Nhà làm việc liên cơ quan UBND huyện Ba Chẽ
Nguồn vốn: NS tỉnh và huyện
Bên mới thầu: Ban QLDA công trinh huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 09/11/2009 đến 09 giờ 00 ngày 24/11/2009 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA công trinh huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh, khu 1 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: (033) 3888150; Fax: (033) 3888150
Giá bán: 1 .000.000 đóng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 24/11/2009 .
Cập nhật cuối cùng ( Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2009 05:49 )
Banner
  Đánh dấu trang
Mạng xã hội
Trang Facebook - Chợ xây dựng Trang Google Cộng - Chợ xây dựng
Mời thầu

Đăng ký thông tin mời đấu thầu xin gửi về địa chỉ công ty, email: admin@choxaydung.vn hoặc liên hệ tới số điện thoại: 04.37737548

Sản phẩm mới
 • M405-2 men bóng - 88.400 đ
  thumb

  Đây là dòng sản phẩm bề mặt được phủ lớp men kính (bóng như gương) gồm nhiều họa tiết vân đá, hoa văn được phối màu, thiết kế đẹp mắt, hoa văn độc đáo, trang nhã. Các hoạ tiết của sản phẩm được tạo nên bởi nhiều lớp in lưới tạo ra độ sâu của hoạ tiết.

  Kích thước 40x40cm. Chất lượng loại 2.

 • R01-Ngói Viglacera - 15.600 đ
  thumb

  R01-Sản phẩm ngói tráng men Ceramic dùng để lợp các mái, các viên ngói được liêt kết với nhau bằng ốc vít

 • ABC.3635I - 1.424.500 đ
  thumb

  ABC.3635I - loại 3bóng x 1.2m, sản phẩm giúp tăng hiệu suất chiếu sáng cho bóng, tiết kiệm điện năng và không gây chói.

 • P.KC12JKH - 7.500.000 đ
  thumb

  P.KC12JKH là sản phẩm máy điều hoà nhiệt độ Panasonic loại 2 cục 1 chiều lạnh, sản phẩm đảm bảo chính hãng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia.

 • PEXA28RC - Đèn thoát hiểm - 1.099.000 đ
  thumb

  PEXA28RC - Đèn thoát hiểm

 • HV1900 Máy phun sơn Earlex - 2.960.000 đ
  thumb

  HV1900 là máy phun sơn đa dụng do hãng Earlex - Anh Quốc sản xuất.

  Đây là lựa chọn số một cho khách hàng có nhu cầu sơn không thường xuyên, và có giá cả cạnh tranh.

 • HV5000 Máy phun sơn Earlex - 7.780.000 đ
  thumb

  HV5000 là máy phun sơn đa dụng loại lớn do hãng Earlex - Anh Quốc sản xuất.

  Đây là loại máy lý tưởng cho thợ sơn, phù hợp với việc sử dụng cho các công trình nhỏ và vừa.

 • VES.OLD25 - 42.600 đ
  thumb

  VES.OL25 là sản phẩm ống nhựa Vesbo, loại có đường kính 25mm và độ dày ống là 2.3mm.

 • VCS15 Van cửa Sanwa 15 - 98.440 đ
  thumb

  Van cửa SANWA được sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – Thái Lan. Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo quyết định số: 3457/QĐ-SHTT ngày 26/03/2007.

 • STC20 - Măng sông D20 - 15.180 đ
  thumb

  Phụ kiện ống HDPE nối nhanh nhãn hiệu con cá - FISH, được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Đường kính D20

GOOS Media Trang tin tức của Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến
Chứng nhận thanh toán bảo đảm

Chợ xây dựng Hà nội: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh

Showroom: 1B Ngõ 5, Tổ 19, Thị Trấn, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082

Email Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn

Chợ xây dựng Sài Gòn: Công ty TNHH SX-TM Đăng Hải

Địa chỉ: Số 140, Tô Hiến Thành, P15, Quận 10, Tp.HCM

Tel: 08.38620524; Fax: 08.38633011;

Email: saigonRep@choxaydung.vn