Home arrow Ngành xây dựng arrow Tin Mời thầu arrow Tin mời thầu arrow Tổng hợp tin mời thầu xây dựng ngày 12/12/2009
Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024 04:24
Tin xây dựng
Xây tổ ấm
Ngành xây dựng
Kinh tế xã hội
Công nghệ xây dựng
Thủ tục pháp lý
Tủ sách xây dựng
Tin doanh nghiệp xây dựng
Giá VLXD tại Chợ xây dựng
Giá VLXD toàn quốc
Hỏi đáp xây dựng
Hội chợ xây dựng
Danh bạ doanh nghiệp
--------------------------------------------
Tìm kiếm
Catalogs sản phẩm Catalogs sản phẩm
Tin mới
Banner
Banner
Banner
Tổng hợp tin mời thầu xây dựng ngày 12/12/2009 PDF Print E-mail
Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2009 05:06
Image1. GT: Xây dựng hệ thống cống thoát nước tại các dòng suối thuộc KCN Lộc Sơn – Giai đoạn 1
Thuộc DA: Xây dựng hệ thống cống thoát nước tại các dòng suối thuộc KCN Lộc Sơn – Giai đoạn 1
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 11/12/2009 đến 14 giờ 00 ngày 21/12/2009
(trong giờ hành chính)

ĐĐ: Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn, số 3 đường Lý Tự Trọng. thi xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: (063) 3711028/29; Fax: (063) 3711029
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 21/12/2009.

2. GT: San lấp mặt bằng khu 7,037 ha, Giai đoạn 1, Phân đoạn 1 (Gói 5) – Mời thầu lần 2
Thuộc DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Lợi
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB huyện Vĩnh Lợi
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 21/12/2009 đến 08 giờ 30 ngày 04/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA XDCB huyện Vĩnh Lợi, Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Thới,
huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: (0781) 37351 09; Fax: (0781) 373521 0
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 04/01/2010 .

3. GT: San lấp mặt bằng khu 8,012 ha, Giai đoạn 1, Phân đoạn 1 (Gói 4) – Mời thầu lần 2
Thuộc DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Lợi
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB huyện Vĩnh Lợi
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 21/12/2009 đến 08 giờ 30 ngày 04/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA XDCB huyện Vĩnh Lợi, Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: (0781) 37351 09; Fax: (0781) 373521 0
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 04/01/2010 .

4. GT: San lấp mặt bằng khu 8,012 ha, Giai đoạn 1, Phân đoạn 1 (Gói 3)
Thuộc DA: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Lợi
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB huyện Vĩnh Lợi
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 21/12/2009 đến 08 giờ 30 ngày 04/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA XDCB huyện Vĩnh Lợi, Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: (0781) 37351 09; Fax: (0781) 373521 0
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 04/01/2010 .

5. GT: Đường giao thông đến trung tâm xã băng Adrêh, huyện Krông Ana
Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ
Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 20/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 15/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.
Điện thoại: (0500) 3637198; Fax: (0500) 3665424
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 15/01/2010 .

6. GT: Thi công xây dựng công trình
Thuộc DA: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường, xây dựng rãnh dọc thoải nước và công
trình phòng hộ bảo đảm an toàn giao thông đoạn Km37+00-Km41 + 00, QL279, tỉnh Bắc
Giang
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (sửa chữa đường bộ)
Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT Bắc Giang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 28/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 13/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đấu tư xây dựng CTGT Bắc Giang, số 51 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: (0240) 3852426; Fax: (0240) 3542688
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 13/01/2010.

7. GT: Gói thầu số 4: Cải tạo, nâng cấp ĐT398 Đoạn KM39+500-KM44+300
Thuộc DA: Cải tạo nâng cấp ĐT398 (đoạn từ Km30 - Quế Nham, huyện Tân Yên đến
Km50+00 - Cầu Gỗ, huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang
Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ
Bên mời thầu: Ban QLDA đấu tư xây dựng CTGT Bắc Giang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 28/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 12/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đấu tư xây dựng CTGT Bắc Giang, số 51 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: (0240) 3542689; Fax: (0240) 3542688
Giá bán: 1.000.000đổng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12/01/2010

8. GT: Gói thầu cải tạo nâng cấp ĐT398 (đoạn từ Km30 - Quế Nham, huyện Tân Yên đến Km50+00 - Cầu Gỗ, huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang
Thuộc DA: cải tạo nâng cấp ĐT398 (đoạn từ Km30 - Quế Nham, huyện Tân Yên đến Km50+00 - Cầu Gỗ, huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang
Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ
Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT Bắc Giang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 28/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 12/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT Bắc Giang, số 51 Nguyễn Văn Cừ. TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: (0240) 3542689; Fax: (0240) 3542688
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12/01/2010

9. GT: Xây dựng kênh tiêu T1 (Gói 17)
Thuộc DA: Sửa chữa, kiên cố hóa và mở rộng hệ thống thủy lợi Đạ Đờn, huyện Lâm
Hà, tỉnh Lâm Đồng
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Trung tâm QL Đấu tư và Khai thác thủy lợi - Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 21/12/2009
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm QL Đầu tư và Khai thác thủy lợi – Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, số 51
Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,
Điện thoại: (063) 828369/834739; Fax: (063) 540415
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/12/2009.

10. GT: Nhà truyền thống, nhà quản lý tiếp khách, nhà vệ sinh (Gói 4)
Thuộc DA: Khu di tích tịch Sử Chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, TP Cần Thơ
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 14/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 24/12/2009
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, số 01 đường Ngô Văn Sở,
phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Điện thoại: (07103) 820032/820952
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 24/12/2009 .

11. GT: Thi công xây lắp phần cọc cả công trình và thử tải tĩnh cọc (Gói 12)
Thuộc DA: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (600 giường)
Nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu, TPCP, NS tỉnh và huy động hợp pháp khác
Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 24/12/2009 đến 14 giờ 00 ngày 15/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 2 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (076) 3853747; Fax: (076) 3854283
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 15/01/2010.

12. GT: Thi công xây dựng và thiết bị
Thuộc DA: Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
Nguồn vốn: Hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương
Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 25/12/2009
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đầu Nông, đường 2313, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
Điện thoại: (05013) 544022; Fax: (05013) 544313
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/12/2009 .

13. GT: Thi công hạng mục san lấp mặt bằng
Thuộc DA: Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Nguồn vốn: TPCP, hỗ trợ có mục tiêu của NSTW và NS tỉnh
Bên mời thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/12/2009 đến 14 giờ 30 ngày 21/12/2009
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh, số 75, Phạm Ngũ Lão, phường 2, thị xã
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (0743) 869739; Fax: (0743) 869568
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 21/12/2009.

14. GT: Trung tâm dạy nghề cụm huyện Miền Đông, tỉnh Cao Bằng
Thuộc D.A: Trung tâm dạy nghề cụm huyện Miền Đông, tỉnh Cao Bằng
Nguồn vốn: NSNN (nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT, dự án tăng
cường năng lực đào tạo nghề)
Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 19/12/2009 đến 15 giờ 00 ngày 08/01/2010
(trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng kế hoạch tài chính Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, số 38,
phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Điện thoại: (0263) 854011 ; Fax: (0263) 852796
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 08/01/2010.

15. GT: Xây lắp khu tạm giữ và tiêu hủy gia cầm nhập lậu Lạng Sơn (Gói 01/HPA)
Thuộc DA: Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam - tỉnh Lạng Sơn
Nguồn vốn: WB, Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại
dịch ở Việt Nam
Bên mời thầu: Ban QLDA Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại
dịch ở Việt Nam - tỉnh Lạng Sơn
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 15/12/2009 đến 14 giờ 00 ngày 15/01/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở
Việt Nam - tỉnh Lạng Sơn, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: (0253) 891144; Fax: (0253) 891144
Hạn cuối nhận HSĐX
: 14 giờ 00 ngày 15/01/2010
Banner
  Đánh dấu trang
Mạng xã hội
Trang Facebook - Chợ xây dựng Trang Google Cộng - Chợ xây dựng
Mời thầu

Đăng ký thông tin mời đấu thầu xin gửi về địa chỉ công ty, email: admin@choxaydung.vn hoặc liên hệ tới số điện thoại: 04.37737548

Sản phẩm mới
 • M405-2 men bóng - 88.400 đ
  thumb

  Đây là dòng sản phẩm bề mặt được phủ lớp men kính (bóng như gương) gồm nhiều họa tiết vân đá, hoa văn được phối màu, thiết kế đẹp mắt, hoa văn độc đáo, trang nhã. Các hoạ tiết của sản phẩm được tạo nên bởi nhiều lớp in lưới tạo ra độ sâu của hoạ tiết.

  Kích thước 40x40cm. Chất lượng loại 2.

 • R01-Ngói Viglacera - 15.600 đ
  thumb

  R01-Sản phẩm ngói tráng men Ceramic dùng để lợp các mái, các viên ngói được liêt kết với nhau bằng ốc vít

 • ABC.3635I - 1.424.500 đ
  thumb

  ABC.3635I - loại 3bóng x 1.2m, sản phẩm giúp tăng hiệu suất chiếu sáng cho bóng, tiết kiệm điện năng và không gây chói.

 • P.KC12JKH - 7.500.000 đ
  thumb

  P.KC12JKH là sản phẩm máy điều hoà nhiệt độ Panasonic loại 2 cục 1 chiều lạnh, sản phẩm đảm bảo chính hãng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia.

 • PEXA28RC - Đèn thoát hiểm - 1.099.000 đ
  thumb

  PEXA28RC - Đèn thoát hiểm

 • HV1900 Máy phun sơn Earlex - 2.960.000 đ
  thumb

  HV1900 là máy phun sơn đa dụng do hãng Earlex - Anh Quốc sản xuất.

  Đây là lựa chọn số một cho khách hàng có nhu cầu sơn không thường xuyên, và có giá cả cạnh tranh.

 • HV5000 Máy phun sơn Earlex - 7.780.000 đ
  thumb

  HV5000 là máy phun sơn đa dụng loại lớn do hãng Earlex - Anh Quốc sản xuất.

  Đây là loại máy lý tưởng cho thợ sơn, phù hợp với việc sử dụng cho các công trình nhỏ và vừa.

 • VES.OLD25 - 42.600 đ
  thumb

  VES.OL25 là sản phẩm ống nhựa Vesbo, loại có đường kính 25mm và độ dày ống là 2.3mm.

 • VCS15 Van cửa Sanwa 15 - 98.440 đ
  thumb

  Van cửa SANWA được sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – Thái Lan. Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo quyết định số: 3457/QĐ-SHTT ngày 26/03/2007.

 • STC20 - Măng sông D20 - 15.180 đ
  thumb

  Phụ kiện ống HDPE nối nhanh nhãn hiệu con cá - FISH, được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Đường kính D20

GOOS Media Trang tin tức của Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến
Chứng nhận thanh toán bảo đảm

Chợ xây dựng Hà nội: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh

Showroom: 1B Ngõ 5, Tổ 19, Thị Trấn, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082

Email Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn

Chợ xây dựng Sài Gòn: Công ty TNHH SX-TM Đăng Hải

Địa chỉ: Số 140, Tô Hiến Thành, P15, Quận 10, Tp.HCM

Tel: 08.38620524; Fax: 08.38633011;

Email: saigonRep@choxaydung.vn