Bán Chợ xây dựng
Xin chào! Đăng nhập | Đăng ký  (Giành cho nhà cung cấp)

Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật

Thông tin tóm tắt

                   GIÁ THÉP MỚI NHẤT THÁNG 4 NĂM 2018.

                      GIÁ SẮT MỚI NHẤT THÁNG 4 NĂM 2018.  

           GIÁ SẮT THÉP BÁN CHO DỰ ÁN THÁNG 4 NĂM 2018.    

                 GIÁ SẮT THÉP BÁN ĐẠI LÝ THÁNG 4 NĂM 2018.

                                    __Cập nhật ngày 01 tháng 04 năm 2018__

                    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIÊT CƯỜNG

        (Địa chỉ: km 25, Quốc lộ 3, phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)

I- SẮT XÂY DỰNG HÒA PHÁT (HPG)

*Sắt thanh vằn phi 14; Phi 16; Phi 18; Phi 20; d22; d25;d28;d32     = 13.190 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn trơn phi 6, phi 8, thép tròn vằn phi 8(dạng cuộn)               = 13.450 (Đồng/Kg)

*Sắt thanh vằn phi 10 (Mác SD295; Gr40)                                        = 13.390 (Đồng/Kg)

*Sắt thanh vằn phi 12 (Mác CB300)  (HÀNG DÂN DỤNG)           = 13.290 (Đồng/Kg)

II- SẮT XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN (TIS) (Mác CB400 + CB500 + Gr60)

*Sắt thanh vằn phi d14 đến phi 36 (Mác CB400 + CB500 + Gr.60) = 13.730 (Đồng/kg)

*Sắt tròn trơn phi 6, phi 8; thép tròn vằn phi 8 (Dạng cuộn)             = 13.950 (Đồng/kg)

*Thép thanh vằn phi 10 (Mác CB400 + CB500 + Gr 60)                  = 13.830 (Đồng/kg)

*Thép thanh vằn phi 12 (Mác CB400 + CB500) (HÀNG DỰ ÁN)   = 13.780 (Đồng/kg)

III- SẮT VUÔNG ĐẶC + SẮT TRÒN ĐẶC CÁN NÓNG THÁI NGUYÊN

*Sắt vuông đặc 10*10. Sắt vuông đặc 12*12 (SS400, 6m)                = 14.090 (Đồng/Kg)

*Sắt vuông đặc 14*14. Sắt vuông đặc 16*16 (SS400, 6m)                = 14.090 (Đồng/Kg)

* Sắt vuông đặc 18*18. Sắt vuông đặc 20*20 (SS400, 6m)               = 14.090 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn đặc phi 10. Sắt tròn đặc phi 12 (CT3;SS400,6m)                = 13.995 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn đặc phi 14 . Sắt tòn đặ phi 16 (CT3;SS400, 6m)                 = 13.995 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn đặc phi 18 . Sắt tòn đặ phi 20 (CT3;SS400, 6m)                 = 13.995 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn đặc phi 30, phi 28, phi 25, phi 22 (CT3;SS400, 6m)           = 14.150 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn phi 32, phi 35, phi 38; d50,d78,d76 (C20;C35)                  = 14.800 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn đặc phi 30, phi 32, phi 38, phi 40  (C45)                             = 15.550 (Đồng/Kg)

* Sắt tròn đặc phi 50, phi 60, phi 70, phi 73, phi 76(C45)                  = 15.690 (Đồng/Kg)

*Sắt tròn đặc phi 100, phi 110, phi 120, phi 200(C45)                       = 16.090 (Đồng/Kg)

* Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (Từ 2 ly đến 5 ly ) mác SS400                     = 15.690 (Đồng/Kg)

*Thép dẹt 40*4; Thép dẹt 30*3; Thép dẹt 50*5; Thép dẹt 60*4       = 13.980 (Đồng/kg)

IV-SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mẹ kẽm nhúng nóng).

*Sắt V30*3; Sắt V40*3; Sắt V40*4; Sắt V40*5;                              = 14.090 (Đồng/Kg)

*Sắt V50*5; Sắt V50*4; Sắt V50*3; Sắt V45*5;                              = 14.090 (Đồng/Kg)

*Sắt V60*4; Sắt V60*5; Sắt V60*6;                                                 = 13.850 (Đồng/Kg)

*Sắt V63*4; Sắt V*5; Sắt V63*6;                                                     = 13.850 (Đồng/Kg)

*Sắt V65*4; Sắt V65*5; Sắt V65*6;                                                 = 13.850 (Đồng/Kg)

*Sắt V70*5; Sắt V70*6; Sắt V70*7; Sắt V70*;                                = 13.850 (Đồng/Kg)

*Sắt V75*5; Sắt V75*5; Sắt V75*6; Sắt V75*7; Sắt V75*8;           = 13.850 (Đồng/Kg)

* Sắt V80*6; Sắt V80*7; Sắt V80*8; Sắt V75*9;                             = 13.950 (Đồng/Kg)

*Sắt V90*6; Sắt V90*7; Sắt V90*7; Sắt V90*8; Sắt V90*9;           = 13.950 (Đồng/Kg)

* Sắt V100*7; Sắt V100*8; Sắt V10*10; Sắt V100*9;                     = 13.950 (Đồng/Kg)

*Sắt V120*8; Sắt V120*10; Sắt V120*12 (SS400)                          = 13.995 (Đồng/Kg)

*Sắt V130*9; Sắt V130*10; Sắt V130*12 (SS400)                          = 13.995 (Đồng/Kg)

*Sắt V150*10; Sắt V150*12; Sắt V150*12 (SS400)                                    = 15.550 (Đồng/Kg)

*Sắt V175*12; Sắt V175*15; Sắt V175*17 (SS400)                                    = 15.950 (Đồng/Kg)

*Sắt V100*10; Sắt V120*10; Sắt V120*12 (Mác SS540)                = 14.300 (Đồng/Kg)

*Sắt V130*12; Sắt V130*10; Sắt V130*9 (Mác SS540)                  = 14.300 (Đồng/Kg)

*Sắt V150*10; Sắt V150*12; Sắt v150*15 (Mác SS540)                 = 16.995 (Đồng/Kg)

*Sắt V175*12; Sắt V175*15; Sắt V175*17 (Mác SS540)                = 16.995 (Đồng/Kg)

*Sắt V200*15; Sắt V200*20; Sắt V200*25(Mác SS540)                 = 16.995 (Đồng/Kg)

V- SẮT CHỮ U, CHỮ H, CHỮ I, CHỮ C (Thái Nguyên).

*Sắt U60*63*3.5; Sắt U80*4*4; Sắt u100*50*5;                             = 14.350 (Đồng/Kg)

*Sắt U100*46*4.5; Sắt U120*52*4.8;                                               = 14.300 (Đồng/Kg)

*Sắt U140*58*4.9; Sắt U160*64*5;                                                  = 14.300 (Đồng/Kg)

*Sắt U150*75*6.5; Sắt U180*68*7; Sắt 200*76*5.2;                      = 15.395 (Đồng/Kg)

*Sắt U250*78*7; Sắt U300*85*7; Sắt U360*96*9;                         = 14.880 (Đồng/Kg)

*Sắt I100*55*4.5; Sắt I120*64*4.8; Sắt I150*75*5;                                    = 14.650 (Đồng/Kg)

*Sắt I175*91*8; Sắt I194*90*6*9; Sắt I244*175*7;                                    = 15.600 (Đồng/Kg)

*Sắt I200*100*5.5*8; Sắt I250*125*6*9;                                         = 14.980 (Đồng/Kg)

*Sắt  I300*150*6.5*9; Sắt I35*175*7*11;                                        = 14.980 (Đồng/Kg)

*Sắt I400*200*8*13; Sắt I500*200*10*16;                                      = 14.995 (Đồng/Kg)

*Sắt H100*100*6*8; Sắt H125*125*6*9;                                         = 14.310 (Đồng/Kg)

*Sắt H150*150*7*10; Sắt H200*8*12;                                             = 14.410 (Đồng/Kg)

*Sắt H250*250*9*14; Sắt H300*10*15;                                           = 15.090 (Đồng/Kg)

*Sắt H350*350*10*19; Sắt H400*400*13*21;                                 = 15.090 (Đồng/Kg)

VI-  SẮT XÀ GỒ CHỮ U, CHỮ C, CHỮ Z (Đen + Mạ kẽm).

*Sắt xà gồ chữ U30; Xà gồ U65;Xà gồ U80 (t=1,8->3 ly);               = 14.650 (Đồng/Kg)

* Sắt xà gồ U100*50; Xà gồ U120*50(dày 2 ly đến 5 ly)                 = 14.650 (Đồng/Kg)

* Sắt xà gồ U150; Sắt xà gồ U160(dày 2 lu đến 5 ly)                        = 14.650 (Đồng/Kg)

* Sắt xà gồ U180; Sắt xà gồ U200(dày 2 ly đến 5 ly)                        = 14.650 (Đồng/Kg)

*Xà gồ mạ kẽm U100; Xà gồ mạ kẽm U120 (dày đến 5 ly )             = 16.500 (Đồng/Kg)

*Xa gồ mạ kẽm U140;U160;U150;U200 (dày đến 5 ly )                   = 16.500 (Đồng/Kg)

*Sắt xà gồ chữ C100*50*20; Xà gồ C120*50*20 (đến 5 ly);            = 14.750 (Đồng/Kg)

*Sắt xà gồ chữ C150*50*20; Xà gồ C200*50*20 (đến 5 ly);            = 14.750 (Đồng/Kg)

*Xà gồ kẽm C100*50*15; Xà gồ kẽm C120*50*20 (đến 5 ly);        = 16.650  (Đồng/Kg)

*Xà gồ mạ kẽm Z150 đến Z400 (Chiều dày 1.5 ly đên 2.2 ly);         = 21.390 (Đồng/Kg)

*Xà gồ mạ kẽm Z150 đến Z400 (Chiều dày 2.5 ly đến 4 ly);            = 21.890 (Đồng/Kg)

VII- SẮT HỘP KẼM + SẮT HỘP ĐEN + SẮT ỐNG KẼM + SẮT ỐNG ĐEN

* Sắt hộp 50*50; Sắt hộp100*100 (dày từ 2.2 ly đến 4 ly)                = 15.980 (Đồng/Kg)

* Sắt hộp 40*40; Sắt hộp 30*30   (dày từ 2 ly đến 3 ly)                    = 15.980 (Đồng/Kg)

* Sắt hộp đen 50*50; Sắt hộp 100*100 (Từ 1 ly đến 2 ly)                 = 16.470 (Đồng/Kg)

* Sắt hộp 30*30; Sắt hộp 40*40  (dày từ 1 ly đên 1.8 lt)                   = 16.470 (Đồng/Kg)

* Sắt hộp 40*80; Hộp 30*60; Hộp đen 50*100 (từ 2 đến 4 ly)         = 16.080 (Đồng/Kg)

* Sắt hộp 50*100;25*50; sắt hộp 40*80 (dày từ 1 đến 1.8 ly);          = 16.470 (Đồng/Kg)

* Sắt hộp 100*150; Sắt hộp 100*200 (dày từ 2 đến 5 ly);                 = 17.280 (Đồng/Kg)

*Hộp kẽm 50x50; Hộp kẽm 100x100 (Dày từ 2.2 ly đến 4.5 ly)       = 17.450 (Đồng/Kg)

*Hộp kẽm 50x100; Hộp kẽm 40x80   (từ 1.5 ly đến 2 ly)                  = 17.250 (Đồng/Kg)

*Hộp kẽm 20x40; 25x50; Hộp kẽm 30x60 (từ 1.2 ly đến 2 ly)          = 17.250 (Đồng/Kg)

*Hộp kẽm 50x50; Hộp kẽm 100x100 (Dày từ 2.2 ly đến 4 ly)          = 17.450 (Đồng/Kg)

*Hộp kẽm 100x50; Hộp kẽm 80x40   (Dày từ 2.2 ly đến 4 ly)          = 17.450 (Đồng/Kg)

*Sắt hộp đen 100*150; Hộp 100*200 (đến 4.5 ly)                             = 17.780 (Đồng/Kg)

*Sắt ống đen d32; Sắt ống d50; sắt ống d76 (từ 1 đến 1.8 ly);          = 16.300 (Đồng/Kg)

*Sắt ống d113; sắt ống d141;d100;d168;d273 (đến 5 ly);                 = 16.690 (Đồng/Kg)

*Ống kẽm d32 đến d141 (dày từ 1 ly đến 2.3 ly);                             = 17.280 (Đồng/Kg)

*Ống kẽm d60 đến d141 (dày từ 2.5 ly đến 5.5 ly);                          = 20.880 (Đồng/Kg)

*Sắt ống đúc d50;d60;d76;d90;d113;d141;d168;d273;                    = 23.950 (Đồng/Kg)

*Phụ kiện sắt ống: Tê+Co+Cút+Mặt bích+Dắc co+Bu-lông             = Liên hệ.

VIII- SẮT TẤM + SẮT RAY + TÔN NHÁM + LƯỚI + TÔN MÁI + TIZEN

* Sắt tấm dày 2 ly; Sắt tấm dày 3 ly (khổ : 1.5m*6m);                      = 14.620 (Đồng/Kg)

* Sắt tấm dày 4 ly; sắt tấm dày 5 ly; sắt tấm dày 6 ly;                       = 14.450 (Đồng/Kg))

* Sắt tấm dày 8 ly; sắt tấm dày 10 ly; sắt tấm dày 12 ly;                   = 14.450 (Đồng/Kg)

* Sắt tấm dày 14 ly; sắt tấm dày 16 ly; sắt tấm dày 18 ly;                 = 14.450 (Đồng/Kg)

* Sắt tấm dày 20ly; Sắt tấm dày 40 ly;50 ly;100 ly;200 ly;                = 14.850 (Đồng/Kg)

* Sắt nhám dày 2 ly;Tôn nhám dày 3 ly; Tôn nhám dày 5 ly;            = 14.220 (Đồng/Kg)

* Sắt ray P28; Sắt ray P32; Sắt ray P38; Sắt ray P43;                        = 15.500 (Đồng/Kg)

* Lưới mắt cáo 2 ly; Lưới mắt cáo 3 ly; Lưới mắt cáo 5 ly;               = 17.980 (Đồng/Kg)

* Tôn mạ màu 0.35 ly Công nghiệp+dân dụng (khổ 1080);               = 68.000 (Đồng/m2)

* Tôn mạ màu 0.4 ly Công nghiệp+dân dụng (khổ 1080);                 = 73.350 (Đồng/m2)

* Tôn mạ màu 0.45 ly Công nghiệp+dân dụng (khổ 1080);               = 83.500 (Đồng/m2)

* Tôn úp nóc mạ màu 0.3 ly (Công nghiệp + Dân dụng);                  = 37.000 (Đồng/md)

* Tôn mát 3 lớp mạ màu từ 0.3 ly đến 0.45 ly;                                   = Liên hệ

* Tizen các loại+Tăng đơ giằng chịu lực từ d10 đến d20                   = Liên hệ

* Bọ xà gồ chữ V; Bọ xà gồ chữ U (dày từ 1.5đến 8 ly);                  = Liên hệ

* Bulon+Đai ốc+Vòng đệm các loại; Vít nở các loại.                        = Liên hệ

* Sơn tĩnh điện sắt tấm, sắt hình V+U+Tròn+Vuông.                       = Liên hệ

* Mạ kẽm nhúng nóng sắt chữ V+U+I+Tròn+Vuông.                       = 6.350 (Đồng/Kg)

Ghi chú:

1. Bảng giá Bán buôn các các loại thép cấp cho Dự Án, cấp cho các Đại Lý, cấp cho các

Công trình có hiêu lực từ Ngày 01/04/2018. Hết hiệu lực khi có quyết định giá mới.

2. Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển (Có triết khấu cho từng đơn hàng)

    Có xe vận chuyển hàng hóa đến kho và chân công trình bên mua.

3. Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, CO, CQ của hàng hóa.

4. Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối, hồ sơ năng lực của nhà sản xuất.

5. Nhận đơn hàng cắt theo quy cách: Thép xây dựng, thép tấm, thép hình (V, U, I, H).

Gia công chi tiết: Bản mã, mặt bích, tăng đơ chịu lực. Sơnmạ kẽm nhúng nóng.

6. Địa chỉ liên hệ: Mr. Việt (PTKD)

+ ĐT/FAX: 0208 3763 353. Di động: 0912 925 032 + 0168 454 6668 + 0904 099 863

+ E-Mail: jscvietcuong@gmail.com / FAX (Công ty): 0208 3763 353

                       Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng !

                                                    Ngày 01 tháng 04 năm 2018.

 

 

 

 

Tag: BÁO GIÁ SẮT THÉP MỚI NHẤT THÁNG 4 NĂM 2018. GIÁ SẮT THÉP ĐẠI LÝ CẤP 1 THÁNG 4 NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ. GIÁ SẮT MỚI NHẤT THÁNG 4 NĂM 2018. GIÁ SẮT BÁN ĐẠI LÝ THÁNG 4 NĂM 2018. GIÁ SẮT CẤP CHO DỰ ÁN THÁNG 4 NĂM 2018. GIÁ SẮT BÁN BUÔN MỚI NHẤT THÁNG 4 NĂM 2018. Giá sắt tháng 4 năm 2018. Giá thép tháng 4 năm 2018. Giá sắt thép (Cập nhật ngày 01/04/2018). Giá thép xây dựng mới nhất tháng 4 năm 2018. Giá sắt xây dựng mới nhất tháng 4 năm 2018. Giá sắt bán buôn tháng 4 năm 2018. Giá thép bán buôn tháng 4 năm 2018. Giá sắt bán buôn mới nhất tháng 4 năm 2018. Giá thép bán buôn mới nhất tháng 4 năm 2018. Báo giá thép mới nhất tháng 4 năm 2018. Báo giá sắt mới nhất tháng 4 năm 2018. Tải báo giá sắt mới nhất tháng 4 năm 2018. Tải báo giá thép mới nhất tháng 4 năm 2018. Giá sắt thép tháng 4 năm 2018. Giá sắt bán đại lý tháng 4 năm 2018. Giá thép bán đại lý tháng 4 năm 2018. Giá sắt bán buôn tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ. Giá thép bán buôn tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Hải Phòng, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hưng Yên. Giá sắt phi 8 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 8 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 10 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 10 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 12 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 12 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 14 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 14 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 16 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 18 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 20 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 20 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 22 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 22 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 25 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 25 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 28 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 28 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 30 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 30 tháng 4 năm 2018. Giá sắt phi 32 tháng 4 năm 2018. Giá thép phi 32 tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 10 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông đặc 14 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông đặc 14 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông đặc 10 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông đặc 10 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông đặc 12 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông đặc 12 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông đặc 16 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông đặc 16 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông đặc 18 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông đặc 18 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông đặc 20 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông đặc 20 ly (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông 10 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 16 đặc (Có chứng cgir chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông 16 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 18 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông 18 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá thép vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 4 năm 2018. Giá sắt v30 dày 3 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v30 dày 3 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v30*30*3 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v30*30*3 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v40 dày 3 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v40 dày 3 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v40*40*3 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v40*3 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v40*4 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v40*4 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v40 dày 4 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v40 dày 4 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v50 dày 4 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v50 dày 4 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v50*50*4 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v50*4 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt thép v50 dày 3 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v50 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v50 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v50*50*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v50*5 tháng 4 năm 2018. Giá sắt v60 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v60 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v60*60*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v60*60*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v60 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v60 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v60*60*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v60*60*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v63 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v63 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v63*63*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v63*63*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v63 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v63 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v63*63*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v63*63*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v65 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v65 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v65*65*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v65*65*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v65 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v65 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v65*65*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v65*65*6 ly tháng 4 năm 2018. GIá sắt v70 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v70 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v70*70*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v70*70*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v70 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v70 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v70*70*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v70*70*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v70 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v70 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v70*70*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v70*70*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75 dày 5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75*75*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75*75*5 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75*75*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75*75*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v70 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75*75*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75*75*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v75 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v75 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v80 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80*80*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v80*80*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v80 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80*80*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80*80*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v80 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v80*80*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v80*80*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90 dày 6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90*90*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90*90*6 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90*90*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90*90*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90*90*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90*90*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90 dày 9 ly tháng 4  năm 2018. Giá sắt v90*90*9 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90*90*9 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v90 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v90 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v100 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v100 dày 7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v100*100*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v100*100*7 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v100 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v100 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v100*100*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v100*100*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v100 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v100 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v100*100*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v100*100*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v120 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v120 dày 8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v120*120*8 tháng 4 năm 2018. Giá thép v120*120*8 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v120 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v120 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v120*120*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v120*120*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v120 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v120 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v120*120*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v120*120*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v130 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v130 dày 9 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v130*130*9 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v130*130*9 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v130 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v130 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v13*130*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v130*130*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v130 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v130 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v130*130*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép 130*130*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v150 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150 dày 10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v150*150*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150*150*10 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v150 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v150*150*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150*150*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v150 dày 15 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150 dày 15 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v150*150*15 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v150*150*15 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v175 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v175 dày 12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v175*175*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v175*175*12 ly tháng 4 năm 2018. Giá sắt v200 dày 15 ly tháng 4 năm 2018. Giá thép v200 dày 15 ly thá

Quảng cáo tại Chợ xây dựng

Gạch Mosaic thủy tinh trang trí cửa hàng Sơn NIPPON Odourless chùi rửa vượt trội – sản phẩm giá rẻ tại Sieuthison
Đèn Búp 5W E27 Model 3 Dàn giáo 1.7m, 2ly
Lan can-cầu thang kính Bàn cocktail
xe nâng, xe ủi, xe đào, xe đầm thương hiệu CAT XỐP CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM XPS CAO CẤP
Go Composite vách ngăn vệ sinh compact hpl

CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH ACLED
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRANH MINH CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ
Công ty TNHH Cách Âm Cách Nhiệt Phương Nam Công ty TNHH Phú Điền
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng ATP CÔNG TY TNHH QC TM DV XD PHÚC LỢI
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Phương Đông CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÁT
Chợ xây dựng #6

h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc

Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©

Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn; Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
 Số điện thoại nóng: 0912083463

Chứng nhận thanh toán bảo đảm

 Top