BinhminhPipe
Xin chào! Đăng nhập | Đăng ký  (Giành cho nhà cung cấp)

Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật

Chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN TM THÉP VIỆT CƯỜNG

(Địa chỉ: P. Ba Hàng, TX Phổ Yên, Thái Nguyên)

BÁO GIÁ THÉP VUÔNG ĐẶC THÁNG 6/2019.

BÁO GIÁ THÉP DẸT, LẬP LÀ THÁNG 6/2019.

BÁO GIÁ THÉP TRÒN ĐẶC THÁNG 6/2019.

(Bảng giá Bán Buôn: ngày 01 tháng 06 tháng 6 năm 2019)

1/ Thép vuông đặc 10x10x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)

2/ Thép vuông đặc 12x12x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)

3/ Thép vuông đặc 14x14x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)

4/ Thép vuông đặc 16x16x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)

5/ Thép vuông đặc 18x18x6000 (Mác thép: SS400) = 13.850.000 (Đồng/ 1 tấn)

6/ Thép vuông đặc 20x20x6000 (Mác thép: SS400) = 13.850.000 (Đồng/ 1 tấn)

7/ Thép dẹt (Lập là) 30mm (dày từ 2 ly đến 10 ly)     = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)

8/ Thép dẹt (Lập là) 40mm (dày từ 2 ly đến 11 ly)     = 13.850.000 (Đồng/ 1 tấn)

9/ Thép dẹt (Lập là) 50mm (dày từ 3 ly đến 15 ly)     = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)

10/ Thép dẹt (Lập là) 60mm (dày từ 4ly đến 16 ly)    = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)

11/ Thép dẹt cắt từ thép tấm từ 2 ly đến 5 ly (CT3+SS400)  = 13.800.000 (Đồng/ 1 tấn)

12/ Thép dẹt cắt từ thép tấm từ 6 đến 20 ly  (CT3+SS400)   = 14.150.000 (Đồng/ 1 tấn)

13/ Thép tròn trơn d10; d12; d16; d18; d20 (CT3+SS400)   = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)

14/ Thép tròn trơn  d22; d25; d28; d32; d36 (CT3+SS400)  = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)

15/ Thép tròn trơn d19; d24; d27; d30; d35 (CT3+SS400)   =  13.950.000 (Đồng/ 1 tấn)

16/ Thép tròn trơn d40; d50; d76; d90; d100 (C20, C30)      = 14.190.000 (Đồng/ 1 tấn)

17/ Thép tròn trơn  d50; d76; d110; d120; d150 (C45)         = 14.980.000 (Đồng/ 1 tấn)

18/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm  (độ dày từ 2 mm đến 10 mm)    = 13.800.000 (Đồng/ 1 tấn)

19/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm  (dày từ 12 mm đến 20 lmm)      = 14.150.000 (Đồng/ 1 tấn)

20/ Mạ kẽm nhúng nóng Thép tròn, Thép vuông, Lập là        = 6.250.000 (Đồng/ 1 tấn)

 

*GHI CHÚ:

- Bảng giá bán Đại Lý, cung cấp cho các Dự Án, Công trình có hiệu lực

  Từ ngày 01/06/2019. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng).

- Có đầy dủ Chứng chỉ chất lượng khi bàn giao hàng hóa.

- Công ty có xe vận chuyển đến Kho hoặc chân công trình bên mua.

- Công ty nhận ‘Cắt theo quy cách”  về chiều dài theo yêu cầu của bên mua.

- Công ty nhận gia công Uốn hoa văn; Sơn phủ bề mặt; Mạ kẽm nhúng nóng bề mặt.

- Liên hệ mua hàng: Mr. Việt (PGĐ Công ty); Email: jscvietcuong@gmail.com

 

 

Tag: Giá thép vuông 10 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 14 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 18 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 20 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 10x10 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 12x12 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 14x14 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 16x16 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 18x18 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 20x20 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019.Giá thép vuông 10 đặc, vuông 12 đặc; vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 16 đặc; vuông 18 đặc;vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông (10; 12; 14; 16; 18; 20) có chứng chỉ chất lượng rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) có chứng chỉ chất lượng tháng 6 năm 2019. Bảng báo giá thép vuông 10 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuong 12 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 14 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 16 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 18 đặc cắt theo quy cach mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng báo giá thép vuông 20 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông đặc 20x20 tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Bảng báo giá thép lập là 30; 40; 50; 60 làm thanh dẫn điện mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép dẹt 30; 40; 50; 60 mạ kẽm làm thanh dẫn điện rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép lập là bản 30 (dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly) tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép lập là bản 40 (dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly) tháng 6 năm 2019.Bảng giá sắt lập là (30; 40; 50; 60) có chứng chỉ chất lượng tại Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Danh bạ công ty bán sắt lập là (30; 40; 50; 60) có chứng chỉ chất lượng tháng 6 năm 2019. Bảng giá sắt vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Bảng giá sắt vuông đặc (10x10; 12x12; 14x14; 16x16; 18x18; 20x20) Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Đại lý bán thép vuông 10 đặc; vuông 12 đặc; vuông 14 đặc Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Đại lý bán thép vuông 16 đặc; vuông 18 đặc; 20 đặc Thái Nguyên tháng 6 năm 2019.Địa điểm bán thép vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) tại Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Danh bạ công ty bán sắt vuông đặc 10; 12; 14; 16; 18; 20 (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 6 năm 2019. Giá sắt tròn phi 10; phi 12; phi 14 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt tròn phi 16; phi 18; phi 20 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019.Giá sắt tròn trơn phi 19 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn phi 21 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn phi 24 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn phi 25 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn trơn phi 28 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn trơn phi 30 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Địa điểm bán sắt Lập Là (30; 40; 50; 60) Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Giá thép dẹt 30x5; 40x5; 50x5 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép 20x3; 20x4; 20x5 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép 30x3; 40x4; 50x5 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép 60x5; 60x6; 100x5; 100x6; 100x10 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ BÁO GIÁ TỐT NHẤT (Mr. Việt: 0912.925.032 / 0904.099.863/ 038.454.6668. Email: jscvietcuong@gmail.com. Zalo: 038 454 6668)

 

Sản phẩm cùng nhà cung cấp

Quảng cáo tại Chợ xây dựng

Gạch Mosaic thủy tinh trang trí cửa hàng Sơn NIPPON Odourless chùi rửa vượt trội – sản phẩm giá rẻ tại Sieuthison
Đèn Búp 5W E27 Model 3 Dàn giáo 1.7m, 2ly
Lan can-cầu thang kính Bàn cocktail
xe nâng, xe ủi, xe đào, xe đầm thương hiệu CAT XỐP CÁCH NHIỆT CÁCH ÂM XPS CAO CẤP
Go Composite vách ngăn vệ sinh compact hpl

CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH ACLED
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRANH MINH CÔNG TY TNHH KIM KHÍ SƠN MỸ
Công ty TNHH Cách Âm Cách Nhiệt Phương Nam Công ty TNHH Phú Điền
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng ATP CÔNG TY TNHH QC TM DV XD PHÚC LỢI
Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Phương Đông CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÁT
Chợ xây dựng #6

h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc

Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©

Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn; Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
 Số điện thoại nóng: 0912083463

Chứng nhận thanh toán bảo đảm

 Top